1
2
3
Grafsteen Bakkeveen
1

Grafsteen Bakkeveen in Orion Blue graniet

2

Open ruimte voor beplanting of grind

3

Verdiept gezandstraalde inscriptie