1
2
3
Grafsteen IJsselham
1

Grafsteen IJsselham gemaakt in twee kleuren graniet

2

Bronzen beeldje is optioneel. Wij hebben keuze uit veel varianten.

3

Ruimte voor plantjes en/of grind