1
2
3
Grafsteen Nijemirdum
1

Grafsteen Nijemirdum in twee contrasterende kleuren graniet

2

Plateau voor het plaatsen van bijvoorbeeld een bloembak of graflantaarn

3

Ruimte voor plantjes en/of grind