1
2
3
Grafsteen Oldetrijne
1

Grafsteen Oldetrijne een combinatie van lichte en donkere steen

2

De donkere strook in de zerk komt terug in de letterplaat

3

Ruimte voor plantjes en/of grind