1
2
3
Grafsteen Sloten
1

Grafsteen Sloten met twee tekstplaten in de gestileerde vorm van zeilen

2

Ruimte voor plantjes en/of grind

3

Omranding met een groot schuin facet