1
2
3
Grafsteen Wijckel
1

Grafsteen Wijckel met twee zuilen

2

Dekplaat uit 2 delen

3

Ruimte voor plantjes en/of grind