Voorbeeldteksten voor een grafmonument

Een passende tekst maakt het grafmonument van uw dierbare heel persoonlijk. U heeft hierbij alle vrijheid. Kies bijvoorbeeld voor een sprekend vers of een gedicht, of maak uw eigen tekst. Hieronder vindt u enkele voorbeelden ter inspiratie.

In liefdevolle herinnering aan
mijn innig geliefde vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Voor altijd weer samen
onze lieve ouders,
groot- en overgrootouders

Vol liefde en dankbaarheid
gedenken wij mijn lieve man,
onze zorgzame vader en onvergetelijke opa

Weg uit ons midden
maar voor altijd in ons hart

De grenzeloze liefde
die jij hebt uitgestraald,
wordt nu in eindeloze
herinneringen vertaald

We staan niet altijd stil
bij het woord ‘samen’
Maar het is een groot gemis
als ‘samen’ uit je leven is

Ooit zal ik bestaan en leven
Ooit zal ik leven en gaan
Ooit zal ik gaan en sterven
Ooit zal ik sterven en bestaan

Plots moesten wij jou missen
Jij, die zo intens liefhad
Herinneringen niet te wissen
Liefde leeft ook na de dood